พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักป่า
ปกป้องผืนป่า ดูแลป่า
แต่พวกเราไม่รักป่าซักหน่อย!!
เรารักแค่ป่าเดียวกัน!!
พวกเราจึงจำเป็นต้องลงชื่อต่อต้าน
ให้ท่าน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ประธาน มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ลาออกจากคณะรัฐบาล
ตามวาจาที่ท่านได้ลั่นเอาไว้ ใจความว่า
"พร้อมลาออกถ้า ปชช.ไม่ต้องการ"

ร่วมลงชื่อต่อต้านที่นี่

มีผู้ร่วมต่อต้านแล้ว คน

เชี่ย... เยอะเนอะ

ป่าไม้ของไทย

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

หมู่ที่ 1 บ้านศรีฐาน ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง เลย 42180

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ตำบล หินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000

สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง

ตำบล ม่อนปิ่น อำเภอ ฝาง เชียงใหม่ 50320

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170

สาระน่ารู้

  • ประเภทของป่าไม้ในเมืองไทย

    ป่าไม้ (Forest) หมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณ นั้น เช่น ความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ มีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

  • ไฟป่าสัญญาณอันตราย

    ปรากฏการณ์หมอกควันอันเกิดจากไฟป่าในบริเวณภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียงนั้น นับว่าเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสมาก มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การบิน สิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ อย่างยากที่จะคาดถึง

  • ต้นไม้กับเมือง

    เมื่อคนไทยสร้างบ้านแปลงเมือง นอกจากบริเวณใกล้แหล่งน้ำ เรายังนิยมเลือกพื้นที่ที่อุดมด้วยต้นไม้ ร่องรอยดังกล่าวปรากฏให้เห็นในชื่อท้องที่ที่ตั้งตามตามพืชพรรณประจำถิ่น นับจาก “บางกอก” ชื่อเมืองหลวง จนไปถึงบางเล็ก บางน้อยอย่าง “บางลำพู” “บางกระเจ้า” “บางอ้อ” “บางจาก” “หนองแขม” “บางหว้า” “บางบัว” “บางไผ่” ฯลฯ